Варіант 44. Розділ ІІ. Частина третья, четверта (Варіанти 41 - 50)