Лабороторна робота №1. Лабораторна робота № 1. Визначення полісахаридів і ліпідів та їх властивостей