Раздел § 24. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки