Раздел Експерементальна робота № 4. Визначення центра мас