3.18-3.19. § 3.1. Взаємне розміщення прямих у просторі