3.22-3.23. § 3.2. Взаємне розміщення прямої і площини у просторі