4.19. § 4.1. Взаємне розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини