348. § 9. Паралельне проектування і його властивості