408. § 11. Методи побудови перерізів многогранників