Раздел Типові задачі для контрольної роботи до розділу 3