Раздел Орфоепічна й орфографічна норми. § 19. Вимова звуків