Раздел Орфоепічна й орфографічна норми. § 20. Наголошування слів