Раздел Орфоепічна й орфографічна норми. § 22. Принципи української орфографії. Ненаголошені [е], [и] в корені слова