Раздел Орфоепічна й орфографічна норми. § 23. Апостроф