Раздел Орфоепічна й орфографічна норми. § 24. Позначення м'якості приголосних