Раздел Орфоепічна й орфографічна норми. § 26. Чергування звуків. Спрощення. Зміни приголосних у процесі словотворення