Раздел Орфоепічна й орфографічна норми. § 28. Правила перенесення слів із рядка в рядок. Графічні скорочення слів