Раздел Орфоепічна й орфографічна норми. § 37. Написання не, ні з різними частинами мови