Раздел Розділ 1 ГРАНИЦЯ Й НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ. § 2. Поняття похідної, її механічний і геометричний зміст