Раздел Розділ 1 ГРАНИЦЯ Й НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ. § 3. Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції