Раздел Розділ 2 ПОКАЗНИКОВА Й ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ. § 13. Показникова функція, її властивості та графік