Раздел § 15. Логарифм числа. Властивості логарифмів