Раздел Розділ 2 ПОКАЗНИКОВА Й ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ. § 15. Логарифм числа. Властивості логарифмів