12. § 18. Похідні показникової та логарифмічної функцій