Раздел Розділ 2 ПОКАЗНИКОВА Й ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ. § 19. Розв’язування показниково-степеневих рівнянь та нерівностей