8. § 20. Показникові та логарифмічні рівняння й нерівності