Раздел § 17. Похохідні показникової і логарифмічної функцій