Раздел § 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики. 13. Комбінаторні правила суми та добутку