Раздел § 1. Показникова та логарифмічна функції. 8. Похідні показникової та логарифмічної функцій