Раздел Розділ 2. Інтеграл та його застосування № 9.1 - 10.3.3. § 9. Первісна та її властивості № 9.1 - 9.26