Раздел Генотип як цілісна система. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу