Раздел Розмноження організмів. Нестатеве розмноження організмів