Раздел Генотип як цілісна система. Основні закономірності функціонування генів ц про- та еукаріот