Раздел РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ. ТЕМА 7. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА