Раздел Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування № Стр. 56 - 67