Раздел Розділ 1. Органічні сполуки. § 17. Взаємозв'язок між органічними сполуками, їх багатоманітність