Раздел § 17. Взаємозв'язок між органічними сполуками, їх багатоманітність