Раздел ЛР5 Виявлення в розчині катіонів Барію № Стр. 16 - 17