Раздел Розділ 4. § 18. Комбінаторика та правило добутку