Раздел Розділ 4. § 21. Графічні подання інформації про вибірки