Раздел Розділ 4. § 27. Геометричні тіла та многогранники