Раздел § 12. Стилістичні особливості форм іменника