Раздел § 2. Словосполучення і речення — основні синтаксичні одиниці. Стилістичні особливості простих і складних речень