Раздел Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з основних розділів науки про мову. § 24. Будова слова. Словотвір