Раздел Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з основних розділів науки про мову. § 26. Синтаксис. Пунктуація