Тема 7. Міжнародні відносини в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст