Раздел Інформаційні процеси і комп’ютер. § 4. Носії повідомлень. Дані