Раздел Інформаційні процеси і комп’ютер. § 5. Поняття про символи та їх кодування