Раздел Інформаційні процеси і комп’ютер. Носії повідомлень. Дані