Раздел Інформаційні процеси і комп’ютер. Поняття про символи та їх кодування