Раздел Повторення вивченого у 2 класі. Нумерація та додавання і віднімання чисел у межах 100. Рівняння