Раздел ТЕМА 5. РОСЛИНИ, ТВАРИНИ І Їх СЕРЕДОВИщА ЖИТТЯ. § 28. Пристосування квіткових рослин до різних умов життя